ZENSEGRITY CONCEPT

FILOZOFIJA

"NOVI I HOLISTIČKI PRISTUP TRETMANU, USTANOVLJEN U CELOJ EVROPI"

Šta je ZENSEGRITY?

To je ime za novi način terapije i novi pristup terapiji. ŠTA boli pacijenta nikad nije toliko važno u pristupu kao ZAŠTO ga to povređuje. Pružamo način razmišljanja , DIJAGNOSTIKOVANJA i LEČENJA pacijenta koji je fokusiran na uzrok, a ne na simptom.  Da bi smo to postigli, trtetiramo pacijenta sa MANUELNOM terpijom, tehnikama MIOFASCIALNOG oslobađanja, FLOSSINGA, NEURODINAMIČNIM tehnikama, i formom lepljenja kinezi tejpinga koji mi zovemo MYOFASCIALNI TEJP.

ZA TERAPEUTE

 • ZENSEGRITY kurs mogu da pohađaju i završe : lekari, osteopate i fizioterapeuti.
 • Status „FULL PRACTITIONER“- a se postiže posle kompletiranja svih bazičnih kurseva.
 • Postoje 4 bazična kursa:
 • - PELVIS
 • - THORAX / RAME
 • - GORNJI I DONJI EKSTREMITETI
 • - GLAVA / VILICA / VRAT 
 • Svi kursevi mogu da se završe pojedinačno bez obzira na redosled.
 • Nakon svakog kursa se dobija sertifikat.

KURS thorax/rame

 • Ovaj kurs se fokusira na funkciju torakalne kičme (rotaciju), disfunkciju ramena i posturalnim problemima.
 • Akcenat je na zglobovima torakalne kičme, ramena i ruke, , razumevanju ramene kinematike, TOS - torako rameni sindrom (thoracic-outlet syndroms) .
 • Pružamo opštu ideju lečenja. Uključuje osnovnu obuku u tejpingu svih velikih mišića toraksa, ramena, ruke i fascije, čitanju govora tela.
 • Nakon kursa, učesnik će bolje razumeti vezu između torakalne - grudne kičme i ramena, disanju i posturi i biće sposoban da povrati funkciju ramena i toraksa.

 

 

 • KAD: 26.-27.-28.10. 2018.
 •  
 • CENA: 270E (32000,00) - rezervacija kursa 6000,00 (ostatak prilikom registracije) 
 •  
 • POPUST:  
 • --> za članove Udruženja OSTEAS , za studente završne godine i apsolvente medicine i visoke fizioterapeutske škole, (cena 250E - 30000,00) .
 • --->  za prijave grupe 3+  (235 e po prijavljenom 28000,00 )
 • Ovo je prvi i bazični kurs. Utvrđujemo filozofiju koncepta i pružamo opštu ideju lečenja. Uključuje osnovnu obuku u tejpingu, čitanju govora tela, radu na miofascijalnom oslobađanju, diferencijalnoj dijagnostici radikularnih simptoma, i zglobova oko sredine tela (SI, simpfiza, kuk).
 • Takođe posvećujemo pažnju i mišićima i strečingu trupa i nogu (na primer: latissimus dorsi, quadratus lumborum, iliopsoas). 
 • Nakon kursa, učesnik će bolje razumeti funkciju karlice, pelvisa, njene primarne uloge u telu i biće u stanju da je kvalitetno tretira u svojoj praksi.
 • KAD: 27.-28.maj 2018.
 •  
 • GDE: OSTEAS AKADEMIJA, Ljube Didića 21
 •  
 • CENA: 250E (30000,00) - rezervacija kursa 6000,00 (ostatak prilikom registracije) 
 •  
 •  
 • PREDAVAČI:
 • CHRISTOPH STUMPF - Nemačka. Physical Therapist, Manual therapist, medical training therapy instructor, sports physical therapist, fascia therapist, myofascial taping instructor, Martial Arts instructor, Glavni Instruktor Zensegrity
 • ALEN LILIĆ - Slovenija. - Slovenija. Diplomirani fizioterapeut. Manualni terapeut. Sportski terapeut. Instruktor zensegrity. 
 •          
 •       
  •