ERGON ® IASTM TECHNIQUE

   ERGON ® TEHNIKA

   BASIC ERGON® (FM1) trening seminar u Srbiji

 

IASTM: Tehnika instrumentno asistirane mobilizacije mekih tiva, izvođena sa instrumentom izrađenog od nerđajućeg čelika je specijalna forma mobilizacije mekih tkiva i fascije.

Ovi instrumenti su dizajnirani sa specijalnom namerom i dizajnom (sa konkavnim i konveksnim površinama) tako da može da se prilagođava različitim tkivima, obliku i krivinama tretiranih delova tela.

Ovim instrumentima uz korištenje specijalne tehnike, može se :

a) detektovati i osloboditi – opuštena ožiljna tkiva, priraslice - adhezije, iIi fascijalna krutost,

b) povećati lokalna perfuzija,  i

c) smanjiti mišićni tonus i mišićnu bol.

 

ERGON ® TEHNIKA je inovativni IASTM terapijski pristup za tretman neuro-muskuloskeletnih patologija, kombinacijom statičke i dinamičke manipulacije fascije i mekih tkiva sa specijalnim kliničkim alatom. Naziv tehnike je izveden iz antičke grčke reči “ergon” , što znači “Produkt čovečijeg rada, bilo manuelnog ili mentalnog, naučnog ili umetničkog”

 

ΕRGON® Τehnika je inovativna nadogradnja starijih pristupa (IASTM tehnike, GRASTON tehnike, SMART TOOLS tehnike, Tools assisted massage tehnike…) i bazirana je na  miofascialnoj meridian teoriji koju je prvi opisao Thomas Myers i Ida Rolf.

 

ΕRGON®  Tehnika mekih tkiva se aplikuje na specifičnim tačkama tkivne restrikcije i fascijalne adhezije kroz fascialni meridian; kada se oni oslobode, popravlja se funkcija u nekoliko tretmana.  

 

Svrha BASIC ERGON® (FM1) trening seminara je da upozna i obuči Fizioterapeute sa specifičnim ERGON tehnikama za tretman celog tela. Učesnici BASIC ERGON® seminara, biće naučeni osnovnim tehnikama instrumentno-asistirane mobilizacije mekih tkiva, nakon toga će se preći na obimne praktične lekcije o specijalizovanoj upotrebi tehnike i

a) fascijalnim meridianima i delovima tela u generalnoj prezentaciji miofascijalnog problema  , i

b) u tretmanu (ERGON®tretman) najčešćih muskuloskeletnih problema .

ERGON tehnika je superiorna u odnosu na druge , slične IASTM tehnike, zbog kombinacije  statične  i dinamične primene, sa ciljem bržeg oporavka funkcionalnog kapaciteta pacijenta.

 

Ciljevi BASIC ERGON® seminara

 

Primarni cilj BASIC ERGON® (FM1) seminara je teorijska i praktična edukacija i obuka učesnika inovativnoj ERGON® IASTM tehnici. Najveći akcenat seminara podrazumeva vođenu primenu ERGON® tehnike kod svih anatomskih struktura (baziranoj na fascialnim meridijanima tela ) i kod svih najčešćih muskuloskeletnih povreda

Na kraju obuke-kursa, polaznici će steći teorijsku edukaciju kod povreda mekih tkiva, fascije i njihovog lečenja , i biće potpuno obučeni da :

 

 • Upotrebljavaju alat (ERGON® Tools) za procenu miofascijalnih restrikcija,
 • Upotrebljavaju alat (ERGON® Tools) po  ERGON ® tehnici za rehabilitaciju muskuloskeletnih problema  ,
 • Efektivno primenjuje ERGON® tehniku kombinovano sa istezanjem - stretchingom i funkcionalnom rehabilitacijom povređenog dela, poznajući u potpunosti kontraindikacije i indikacije primene,
 • Proceni moguće fascijalne patologije
 • Da terapijski pristupi delovima tela gde je teško dopreti sa prstima
 • Aktivno interveniše na tvrdom tkivu
 • Povrati ROM punu pokretljivost zglobova sa minimalnim brojem tretmana
 • Izazove kontrolisani i ciljani oporavak od povrede u slučajevima sporog i otežanog lečenja  (tendinosis / overuse injury)
 • Ubrza lečenja tkiva kroz aktivaciju fibroblasta
 • Efektivno leči većinu neuro-mišićnih povreda
 • Primenjuje funkcionalne tehnike
 • Kombinuje tehnike  (ΕRGON® tehniku i kineziterapiju )
 • Olakša funkcionalnu rehabilitaciju . 

 

Uslovi za učešće

 

Kandidati koji žele da učestvuju u BASIC ERGON® (FM1) trening seminaru moraju da imaju:

Teoretsko znanje iz anatomije i kineziologije ljudskog tela

Da je  viši / visoki / strukovni / diplomirani fizio ili spotski terapeut ili lekar

Svako prethodno iskustvo u radu sa mobilizacionim tehnikama mekih tkiva biće korisna za bolje razumevanje seminara.

 

Teaching Method

 

U cilju postizanja optimalnog razumevanja i kliničke primene ERGON® Tehnike, maksimum polaznika je ograničen na 30. Biće dva Sertifikovana ERGON® Klinička instruktora, jedan kao glavni predavač i jedan kao asistent instruktor.

Teoretska prezentacija će se obavljati uz pomoć PowerPoint prezentacije.

Na kraju teorijskog dela kursa, biće pokazana praktična primena tehnike dok polaznici ne budu u stanju da rade tehniku bez grešaka u primeni. Polaznici će biti u mogućnosti da rade sa svim ERGON® alatima za izvođenje tehnike za vreme učešća na seminaru. Svi učesnici dobijaju nastavni material – nastavnu literaturu. Na kraju seminara, polaznici će proći kroz kratak test evaluacije ( usmeni ili pismeni ).

 

Ukoliko neko želi da kupi ERGON® Tools, neka se obrati organizatoru oko dogovora.

Sve dodatne informacije možete dobiti na E-mail: osteas.rs@gmail.com

Organizator: Jovan Rogić, predsednik OSTEAS-a +38164 286 2000

 

Za više informacija posetite zvaničan sajt www.ergontechnique.com .

 

ERGON TECHNIQUE

www.ergontechnique.com

Facebook pages: ERGON Technique-IASTM Courses

INSTAGRAM: ergontechnique

YouTube: ERGON Technique