MSK KURS UZ DIJAGNOSTIKE

ZAŠTO MIŠIĆNO-SKELETNI ULTRAZVUK?

Mišićno-koštani ultrazvuk nudi novi pogled i mogućnost ciljanog kvalitetnog pristupa pacijentu

Primena dijagnostičkog ultrazvuka mišićno-koštanog sistema (MSKUZV) sve više je zastupljena u sklopu primarne zdravstvene zaštite, prvenstveno kod lekara, spec.fizikalne medicine, fizioterapeuta, kao i drugih zdravstvenih profesija usko povezanih sa mišićno-koštanim sistemom.

Razlozi su jasni:

Povećanje kvaliteta kliničkog pristupa i dijagnostike. Vaš profesionalni pristup, kvalitet i mogućnosti se povećavaju, ali utičete i na nivo svoje privatne prakse, ordinacije i sl. Rezultat toga je podizanje nivoa usluge te brži i kvalitetniji pristup pacijentu.

Mišićno-koštanim ultrazvukom pripremate se za budućnost, u kojoj će zdravstveni profesionalci primarne razine zdravstvene zaštite morati preuzeti dio usluga trenutno dostupnih samo u sklopu drugih nivoa zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita pacijenata mora biti brža, jednostavnija i jeftinija!

Mi već jesmo stručnjaci na području mišićno-koštanog sistema, usavršavanjem na tom području možete zaokružiti celinu i postati kompletan stručnjak.

 

Postanite stručnjak na području mišično-skeletnog ultrazvuka

Kome je kurs namenjen?

Lekari i Fizioterapeuti 

Znanje temeljeno na dokazima

Naši kursevi prate visoke standarde kvalitete i temeljeni su na najnovijim “evidence-based” dostignućima

Iskusni i kvalitetno edukovani treneri

Naš tim čine kvalifikovani i visoko edukovani stručnjaci na području mišićno-koštanog ultrazvuka

e-Learning platforma

Sve naše MSK UZ kurseve prati e-learning interaktivna platforma

 

 

 

Svaki polaznik po završenom kursu dobija

certifikat Sonoskillsa odobren od strane ESSR-a 

(EUROPEAN SOCIETY OF MUSCULOSKELETAL RADIOLOGY)

 

 

Na ovom kursu dobiti ćete temeljna znanja o mišićno-koštanom ultrazvuku. Kurs prvog nivoa traje 6 dana i podeljen je u 2 dela od kojih svaki traje po 3 dana.

Ukupan broj sati video prikaza anatomije, patologije te protokola na e-learning platformi iznosi čak 170 sati.

 

Osnovni kurs mišićno-koštanog ultrazvuka – gornji ekstremiteti

 

e-Learning (online- mesec dana pre početka kursa, radi pripreme za MSK UZ)

 • Uvod u mišićno koštani ultrazvuk
 • Anatomija mišićno koštanog sistema

Prvi dan:

 • Uvod u mišićno-koštani ultrazvuk (opcije, uređaji, postavke…)
 • Anatomija i patologija ramena te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični deo (m.biceps, m.supraspinatus, m.subscapularis, m.infraspinatus, m.teres minor, m pectoralis. AC zglob, AC i CA lig. SASD burza…)

Drugi dan:

 • Kratki osvrt na prošli dan
 • Anatomija i patologija lakta te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični deo (lateralni, medijalni, anteriorni te posteriorni prikaz mišića tetiva, ligamenata, zglobnog prostora te nervnih struktura)

Treći dan:

 • Kratki osvrt na prošli dan
 • Anatomija i patologija šake te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični deo (ekstenzorni comp. I-VI, anteriorni prikaz, karpalni i ulnarni tunel…)

 

Osnovni kurs mišićno-koštanog ultrazvuka – donji ekstremiteti

 

Prvi dan:

 • Anatomija i patologija kolena te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični deo. (Suprapatelarni, infrapatelarni, lateralni, medijalni te dorzalni prikaz struktura kolenog zgloba)

Drugi dan:

 • Anatomija i patologija skočnog zgloba te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični deo.

Treći dan:

 • Anatomija i patologija kuka te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični deo. (lateralni, medijalni, anteriorni te posteriorni prikaz mišića tetiva, ligamenata, zglobnog prostora te nervnihnih struktura)