SONOSKILLS Level 2-RAME napredni seminar MK UZ dijagnostike

Međunarodna edukacija ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE i evaluacije mišićno-koštanog sastava Level 2 RAME



Organizator: OSTEAS Akademija, Srbija i Sonoskills Hrvatska u saradnji sa vodećom evropskom edukacijskom ustanovom ultrazvučne dijagnostike Sonoskills



Napredni seminarj mišićno-koštane ultrazvučne dijagnostike LEVEL 2 rame , 



Program edukacije : Edukacija uključuje napredne tehnike skeniranja ramenog zgloba u kombinaciji sa prikazima patologije.



Trajanje edukacije: 2 dana



Instruktor:  Zoran Filipović, Instruktor SonoSkills

v

Termin održavanja: 2-3. 11. 2019.



Mesto održavanja: Beograd, OSTEAS AKADEMIJA, Ljube Didića 21



Ciljna grupa: fizioterapeuti i lekari 

 

Cena : 450,00 Eur  (mogućnost plaćanja u više rata, najkasnije mesec dana do početka)



Broj polaznika: 9-15



Radne grupe: 2-3 polaznika po UZV uređaju



Organizacija edukacije: 2 dana intenzivne edukacije u malim grupama



Preduvet za pristupanje radionici: Završena Level 1 SonoSkills-ova edukacija, ili druge osnovne edukacije na polju dijagnostike/evaluacija MSK sastava i minimalno 6 meseci praktičnog rada sa pacijentima

 

PRIJAVE : na E-mail osteas.rs@gmail.com

 

Organizator: Jovan Rogić, +381 64 286 2000

Dodaj datoteku