ERGON ADVANCED FM2 COURSE

 

Pohađanje naprednog Ergon® Advanced seminara (FM2), preporučljivo je za terapeute koji su završili osnovni – Basic Ergon® seminar, koji su koristili tehniku u praksi bar 2 meseca. Drugim seminarom se produbljuje dalje znanje, uvežbava praksa i napredni terapeutski pristupi raznim mišićno-koštanim patologijama i povredama. Primarni cilj ovog naprednog seminara je uvežbavanje polaznika da koriste Advanced Ergon® tehnike i u funkcionalnim stanjima, u pokretu, u dinamičkom modu. Taj cilj će biti postignut kroz učenje (4) nova Advanced Ergon® pokreta (u kombinaciji sa ranije naučenim Basic Ergon® pokretima) izvođenje u kombinaciji u kineziterapijskih pokreta, poput ekscentričnih vežbi, pasivnih i aktivnih pokreta i istezanja mekih tkiva (strečinga). Takođe, ovaj seminar će istaknuti funkcionalnu procenu različitih anatomskih struktura, kao i tretman specifičnih fascijalnih tačaka na miofascijalnim meridijanima.

 

Polaznici će u Advanced Ergon® naprednom seminaru proširiti svoje znanje po svim pitanjima, uključujući:
  • Razvijanje veština za procenu disfunkcija mekih tkiva
  • Uvođenje šema tretmana u kombinaciji sa Basic i Advanced Ergon® pokretima,
  • Diskusiju između polaznika na temu konkretnih slučajeva pacijenta u kojima su primenili
  • Ergon®IASTM tehnike u periodu nakon završetka osnovnog seminara,
  • Integracija vežbi sa otporom, istezanjem i neuromuskularnim vežbama kontrole, uz istovremenu upotrebu instrumentne tehnike mobilizacije mekih tkiva i fascije (ERGON tehnike),
  • Integracija tehnika u kombinaciji sa drugim sredstvima fizioterapije (bosu trainer®, TRX, balansera, itd.) Tokom funkcionalne faze rehabilitacije,
  • Diskusija odabranih studija slučajeva sa primenom IASTM tehnika,
  • Diskusija nedavnih otkrića svetske literature o IASTM tehnikama.